chia tiếng anh là gì

Bản dịch

expand_more to lớn divide and rule

Ví dụ về phong thái dùng

Chúng tôi van nài chia buồn với việc tổn thất đuối to lớn rộng lớn của anh ý / chị và gia quyến.

Bạn đang xem: chia tiếng anh là gì

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Chúng tôi van nài gửi điều chia buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

Tôi van nài gửi điều chia buồn thâm thúy với việc tổn thất đuối rộng lớn lao của công ty.

Xem thêm: data entry là gì

I offer you my deepest condolences on this dark day.

Chúng tôi vô nằm trong nhức lòng Lúc hoặc tin tưởng... đang được đi ra chuồn đặc biệt đột ngột, và mong muốn gửi điều chia buồn thâm thúy cho tới các bạn.

Xem thêm: tapered là gì

We are all deeply shocked to lớn hear of the sudden death of…and we would lượt thích to lớn offer our deepest sympathy.

Chúng tôi van nài chia buồn với việc tổn thất đuối của công ty.

We are so sánh very sorry to lớn hear about your loss.