cancelled là gì

Bản dịch

We see no other alternative but vĩ đại cancel our order for…

expand_more Chúng tôi không hề lựa lựa chọn này không giống ngoài những việc hủy đơn bịa đặt...

Bạn đang xem: cancelled là gì

We would lượt thích vĩ đại cancel our order. The order number is...

Chúng tôi ham muốn hủy lô hàng số...

We are forced vĩ đại cancel our order due vĩ đại...

Chúng tôi cần phải hủy đơn đặt mua vì như thế...

Ví dụ về đơn ngữ

However, due vĩ đại the lack of funding, for the first time in its history, the festival was cancelled.

Xem thêm: Cách chơi kèo giao bóng trước đơn giản cho tân thủ

Development of an early version with the same name was cancelled in 2002.

The show ended up being cancelled after 5 episodes.

The official tìm kiếm was cancelled soon after the storm and newspapers reported the children as dead.

Xem thêm: Những kinh nghiệm bán buôn giày thể thao tại Hà Nội cho dân buôn mới

In addition, there was a gridlock on major roads, causing people vĩ đại cancel or postpone appointments they may have had.

It is unusual for the monarch vĩ đại cancel an engagement.