cái mâm tiếng anh là gì

Cậu với cái mâm coi thích hợp lắm.

You and the tray look perfect together.

Bạn đang xem: cái mâm tiếng anh là gì

Cậu nên thấy cái mâm mò mẫm, Luke

You gotta find a sword plate

Và Lúc chúng ta không thể Chịu đựng được nữa, đáp ứng bàn đi qua với cái mâm đẫy những gì?

And just when they can't take anything more, a busboy walks by with a tray full of what?

15 Bề ngoài của loại chén, cái mâm hoặc trong cả một tòa ngôi nhà chỉ cho thấy thêm 1 phần nào là về nó.

15 The outer appearance of a cup, a dish, or even a building reveals only ví much.

Bây giờ với cái mặt mũi mâm này thì không thể nữa.

Not with that kisser.

(Lu-ca 17:35) Sử dụng tay cơ, 1 trong các nhì người sụp một không nhiều ngũ ly vô loại lỗ vô thớt cối bên trên, còn người cơ thì người sử dụng một cái mâm hoặc tấm vải vóc trải bên dưới cối nhằm hứng Lúc bột rơi xuống kể từ rìa cối.

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

(Luke 17:35) With her không tính phí hand, one of the women fed grain in small amounts into the filler hole of the upper stone, and the other woman gathered the flour as it poured from the rim of the mill into a tray or cloth spread beneath it.

Người Pha-ri-si như là cái chén hoặc mâm dơ dáy như vậy nào?

How were the Pharisees lượt thích an unclean cup or dish?

Không. Cái này như là... ơ, tương tự kem mâm xôi, ơ, kem...

This looks... uh, looks lượt thích raspberry ice cream, uh, an a ice.

tôi thiệt sự nên biết về cái này vì như thế tôi bị không thích hợp với mâm xôi.

Listen, I really need to lớn know about the candy because I'm allergic to lớn berries.

Cô gái quay về rằng với vua: ‘Con mong muốn vua ngay tức khắc mang lại con cái cái đầu Giăng Báp-tít nhằm bên trên mâm’.

Xem thêm: dao động tiếng anh là gì

The girl went back to lớn the king and said: “I want you to lớn give u right away on a platter the head of John the Baptist.”

Cô phụ nữ quay về điểm vua nhưng mà van nài rằng: “Tôi mong muốn vua lập-tức mang lại tôi cái đầu Giăng Báp-tít nhằm bên trên mâm”.

The girl went back to lớn the king and said: ‘I want you to lớn give u right away on a plate the head of John the Baptist.’