cái lưỡi tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cái lưỡi" nhập giờ Anh

cái danh từ

Bạn đang xem: cái lưỡi tiếng anh là gì

English

 • thing
 • dealer
 • dealer
 • female

cái tính từ

English

 • female

cái kết danh từ

English

 • end

cái chụp ống sương danh từ

English

 • pot

cái loại danh từ

English

 • manner

cái khi danh từ

English

 • time

cái cặp danh từ

English

 • claw

cái rét danh từ

English

 • pot

cái ly danh từ

Xem thêm: cigar là gì

English

 • glass

cái cần thiết danh từ

English

 • rod

cái tấm che danh từ

English

 • shade

cái trượng danh từ

English

 • rod

cái ôm ghì động từ

English

 • embrace

cái sườn lưng danh từ

English

 • back

cái bạt tai danh từ

English

 • box

cái nợ danh từ

Xem thêm: celebs là gì

English

 • debt

cái đầu danh từ

English

 • head