cái bình tiếng anh là gì

Bản dịch của "cái bình" nhập Anh là gì?

vi cái bình = en

volume_up

urn

Bạn đang xem: cái bình tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

cái bình {danh}

EN

 • volume_up urn

Bản dịch

VI

cái bình {danh từ}

cái bình (từ khác: cái vại, tè sành)

volume_up

urn {danh}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cái bình" nhập giờ Anh

cái danh từ

English

 • thing
 • dealer
 • dealer
 • female

cái tính từ

English

 • female

bình danh từ

English

 • container
 • vial
 • vessel
 • pot
 • jar
 • bottle

bình tính từ

English

 • equal
 • balanced

hòa bình tính từ

English

 • peaceful

thanh bình tính từ

English

 • peaceful

cái chụp ống sương danh từ

English

 • pot

cái loại danh từ

English

 • manner

cái khi danh từ

English

 • time

cái cặp danh từ

English

 • claw

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • cách đọc
 • cách hiểu chữ H
 • cách đối nhân xử thế
 • cách đối đãi
 • cách ứng xử
 • cái
 • cái banh
 • cái banh miệng
 • cái biểu tượng
 • cái bài bác học
 • cái bình
 • cái bóng đèn
 • cái bóp
 • cái bù
 • cái bĩu môi
 • cái bạt tai
 • cái bẫy
 • cái bập bênh
 • cái nhảy lửa
 • cái bị chia
 • cái quấn nhằm chở che như kén

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói thông thườn nhập giờ Việt dịch thanh lịch 28 ngôn từ không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu