by contrast là gì

Học giờ Anh từng ngày: Các kể từ nối phổ biến vô giờ Anh - 1
TỪ NỐI THỂ HIỆN SỰ TƯƠNG PHẢN (CONTRAST):

1. However: Tuy nhiên, dù vậy nào là,

Ví dụ 1:

Bạn đang xem: by contrast là gì

Although it's been a very difficult year for British business, there are, however, one or two items of good news to tát brighten the national economic picture a bit.

→ Mặc mặc dù năm vừa qua là 1 trong những năm trở ngại so với những công ty Anh, tuy nhiên vẫn đang còn một vài ba tin yêu chất lượng tốt chung thắp sáng sủa hình ảnh kinh tế tài chính nước nhà.

Ví dụ 2:

However much I respect him, I can't agree with him on this occasion.

tôi tôn trọng anh ấy thế nào, tôi cũng ko thể đồng ý với anh ấy phen này.

2. In contrast/ By contrast: Ngược lại

Ví dụ:

She is a very talkative person. In contrast, her sister is quiet and reserved.

→ Cô ấy là kẻ trình bày thật nhiều. Ngược lại, chị gái cô ấy đặc biệt không nhiều trình bày và kín kẽ.

3. Nevertheless: Tuy nhiên, tuy rằng vậy mà

Ví dụ:

Inexperienced as an actor, she nevertheless took on the challenge, making the role her own.

→ Không đem tay nghề thao diễn xuất, tuy nhiên cô ấy vẫn đồng ý thách thức và trở thành vai thao diễn cơ trở nên của tôi.

4. Nonetheless: Dù sao

Ví dụ:

I don’t think Sean has serious behavioural problems. Nonetheless, I’ll talk to tát him tomorrow morning.

→ Tôi ko suy nghĩ Sean đem yếu tố nguy hiểm về hành động. Dù sao, tôi vẫn tiếp tục thủ thỉ với cậu bé xíu vô sáng sủa mai.

5. On the other hand: Mặt khác

Ví dụ:

He's a good guy. His brother, on the other hand, is a very selfish man.

→ Anh ấy là 1 trong những người chất lượng tốt. Em trai anh ấy, mặt khác, là 1 trong những lão vô nằm trong ích kỷ.

6. On the contrary: Ngược lại

Ví dụ:

The upcoming test will not be easy; on the contrary, it will be extremely difficult.

→ Bài đánh giá tiếp đây sẽ không còn hề dễ; ngược lại còn vô cùng khó khăn nữa là đằng không giống.

7. In any case: Trong bất kì tình huống nào là, ra làm sao lên đường nữa

Ví dụ:

We can either go to tát the new Star Wars movie or see a play tonight. In any case, you’ll need to tát pick u up six o’clock.

→ Tối ni tất cả chúng ta rất có thể lên đường coi bộ phim truyện Star Wars mới mẻ hoặc là di chuyển coi kịch. Như thế lên đường nữa, cậu cần được qua chuyện đón tớ khi 6 giờ.

8. All the same: mặc dù vây, tuy rằng vậy

Ví dụ:

He’s very good-looking. All the same, I don’t think you should go out with him.

→ Anh tớ trái khoáy thực đặc biệt đẹp nhất trai. Dù vậy, tôi ko suy nghĩ chúng ta nên hò hẹn với anh tớ.

Xem thêm: Lịch Sử CLB Mordovia - Hành Trình Vẻ Đẹp Và Thăng Trầm

TỪ NỐI THỂ HIỆN SỰ TƯƠNG ĐỒNG (SIMILARITY):

1. Likewise: Tương tự động, vả chăng

Ví dụ:

Just water these plants twice a week, and likewise the ones in the bedroom.

→ Hãy tưới những chậu cây này 2 lần/tuần, và tương tự với bao nhiêu cây vô buồng nghỉ.

2. Similarly: Tương tự

Ví dụ;

I was brought up to tát be polite. Similarly, I have tried to tát teach my own children good manners.

→ Tôi được giáo dục nhằm phát triển thành người lịch thiệp. Tương tự, tôi cũng nỗ lực dậy con loại bản thân cơ hội đối xử đích mực.

3. In the same way: Theo cơ hội tương tự động, tương tự động như vậy

Ví dụ:

Cutting down on sugar will help you lose weight. In the same way, doing more exercise will help you get rid of a few kilos.

→ Giảm đàng tiếp tục giúp cho bạn rời cân nặng. Tương tự động như vậy, tập dượt thể dục thể thao nhiều hơn nữa cũng tiếp tục giúp cho bạn bớt được một vài ba cân nặng.

4. Also: Cũng vậy, cũng đồng thời

Ví dụ:

Famous mainly for his wonderful voice, Cole was also a great pianist.

→ Nổi giờ bởi hóa học giọng tuyệt hảo, Cole cũng đồng thời là 1 trong những nghệ sỹ piano vĩ đạo.

TỪ NỐI THỂ HIỆN KẾT QUẢ (RESULT):

1. As a result: Do cơ, thành phẩm là

Ví dụ:

He had studied very hard. As a result, he passed the exam with the maximum score.

Anh ấy tiếp tục học tập rất siêng chỉ. Kết trái khoáy là, anh ấy tiếp tục qua chuyện bài xích đua với số điểm vô cùng.

2. As a consequence: Kết trái khoáy là, kết viên là

Ví dụ:

Chloe didn't study for the test. As the consequence, she failed her test.

→ Chloe ko học tập gì cho tới bài xích đánh giá. Kết viên là cô ấy tiếp tục đua trượt.

3. Therefore: Vì thế, bởi đó

Ví dụ:

He was injured and therefore unable to tát play.

→ Anh ấy bị chấn và vì thế ko thể tranh tài.

4. Thus: Nhờ cơ, bởi đó

Ví dụ:

Xem thêm: consumer goods là gì

Their plan is to tát reduce waste, and thus cut costs.

→ Kế hoạch của mình là cắt giảm sự tiêu tốn lãng phí, và nhờ đó hạn chế ngân sách.

Nguồn Trung tâm Anh ngữ JOLO