bế tiếng anh là gì

Bế là lưu giữ một ai ê hoặc một vật gì ê bên trên cánh tay của công ty một cơ hội nhẹ dịu.

Bạn đang xem: bế tiếng anh là gì

1.

Người nam nhi già nua đang được bế em bé nhỏ bên trên cánh tay ông ấy.

The old man cradled the tiny baby in his arms.

2.

Xem thêm: and then là gì

Anh ấy bế khuôn mặt của cô ấy ấy bên trên tay bản thân.

He cradled her face in his hands.

Một số phrasal verb không giống nhau sử dụng với “in one’s arms” vô giờ Anh có lẽ rằng chúng ta nên biết nè!

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

- hold in one’s arms (bế): The photo shows a man holding a baby in his arm. (Bức hình họa chụp một người nam nhi đang được bế một đứa bé nhỏ bên trên tay.)

- carry in one’s arms (ẵm): What is that creature that you carry in your arm? (Bạn đang được ẵm con cái gì bên trên tay vậy?)

- take somebody in one’s arms (ôm vô lòng): Let u take you in my arms and say I love you once more. (Hãy nhằm anh ôm em vô lòng và rằng anh yêu thương em thêm 1 đợt nữa.)