base là gì

/beis/

Thông dụng

Danh từ

Cơ sở, nền, nền tảng, nền móng
Chỗ dựa, điểm tựa
Đáy, chân đế
Căn cứ
air base
căn cứ ko quâ
military base
căn cứ quân sự
base of operation
căn cứ tác chiến
(toán học) lối lòng, mặt mũi đáy
base of a triangle
đáy tam giác
(toán học) cơ số
base of logarithm
cơ số của loga
(ngôn ngữ học) gốc từ
(hoá học) Bazơ
to be off one's base
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) rơi rụng trí
to get to tát first base
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khởi công, chính thức thực hiện (việc gì)

Ngoại động từ

Đặt hạ tầng (cái gì) trên
Dựa nhập, địa thế căn cứ vào
to base oneself on facts
dựa nhập thực tế

Tính từ

Hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ
Thường, ko quý (kim loại)
base metals
kim loại thường
Giả (tiền)
base coin
đồng chi phí giả

hình thái từ

  • V_ed : based
  • V_ing; basing

Chuyên ngành

Toán & tin

cơ sở, nền, lòng, cơ số
base of point
cơ trực thuộc một điểm
base of cone
đáy của hình nón
base of logarithm
cơ số của (toán logic )a
base of triangle
đáy tam giác
countable base
cơ sở kiểm đếm được
difference base
cơ sở sai phân
equivalent base
cơ sở tương đương
neighbourhood base
(giải tích ) hạ tầng lân cận
proper base
(giải tích ) hạ tầng riêng

Cơ - Điện tử

Cơ sở, nền, móng, đế, bệ, lòng, chuẩn chỉnh, giá chỉ thắt chặt và cố định (cơ cấu, robot)

Cơ sở, nền, móng, đế, bệ, lòng, chuẩn chỉnh, giá chỉ thắt chặt và cố định (cơ cấu, robot)

Cơ khí & công trình

không quý (kim loại)

Hóa học tập & vật liệu

chân (núi)
chất nền

Giải mến EN: The main substance in a solution of crude oil that remains after distillation.

Bạn đang xem: base là gì

Giải mến VN: Chất cơ phiên bản nhập hỗn hợp của dầu thô, nó vẫn không xẩy ra thay cho thay đổi sau thời điểm chưng chứa chấp.

trụ (vỉa)

Xây dựng

chân bệ
chân cột

Giải mến EN: The lower part of a column or pier, thicker kêu ca the shaft and resting on a plinth or pedestal. .

Xem thêm: Thuong88 - Trang web tổng hợp đánh giá nhà cái chất lượng cao VN

Xem thêm: Cách chơi kèo giao bóng trước đơn giản cho tân thủ

Giải mến VN: Phần phía bên dưới của cột hoặc trụ, to tát và dày rộng lớn phần trục và phía trên một bệ hoặc đế.

welded steel base
chân cột vị thép hàn
nền, chân tường

Giải mến EN: The lowermost part of a wall or other building thành viên.

Giải mến VN: Phần nền của một bức tường chắn hoặc một phần tử của tòa mái ấm, công trình xây dựng.

lớp móng trên
asphalt treated base course
lớp móng bên trên tưới nhựa

Điện lạnh

cực đáy
cực gốc

Điện

cực gốc tranzito
bản cực

Điện lạnh

mạng gốc
sơ số

Kỹ thuật cộng đồng

bazơ (tranzito)
base contact
tiếp điểm bazơ (tranzito)
transistor base circuit
mạch bazơ tranzito
bệ
bệ máy
bờ tường
căn bản
căn cứ
cạnh gốc
chân đèn
chân răng
base circle
vòng tròn xoe chân răng
chân ren
chuẩn
base adjustment
sự xác định chuẩn
base circle
vòng chuẩn
base course
sự chuẩn chỉnh bị
base energy
điện năng chuẩn
base level
mặt chuẩn
base line
đường chuẩn
base line
đường chuẩn chỉnh (đạo hàng)
base line
mặt chuẩn chỉnh trắc địa
base mark
mốc đo chuẩn
base of measurement
chuẩn đo
base plane
mặt chuẩn
base point
điểm chuẩn
base-measuring bar
mia chuẩn
character base line
đường chuẩn chỉnh của ký tự
dimensional base
chuẩn (của) kích thước
geodetic base
mặt chuẩn chỉnh trắc địa
normative base
cơ sở chi tiêu chuẩn
survey base line
mặt chuẩn chỉnh nối
survey base line
mặt chuẩn chỉnh tiếp giáp
surveying base line
mặt chuẩn chỉnh nối
surveying base line
mặt chuẩn chỉnh tiếp giáp
tool base clearance
góc sau chuẩn chỉnh của dao cắt
cực
kiềm
check base
cơ sở kiểm nghiệm
check base
đường gốc kiểm tra
total base number
tổng độ quý hiếm kiềm
nền đường
asphalt base course
nền lối bê tông atfan
asphalt concrete base
nền lối bê tông atfan
cement-concrete base (course)
nền (đường) bêtông ximăng
concrete base
nền (đường) bêtông
crushed stone base course
nền (đường) đá dăm
gravel road base
nền lối rải sỏi
macadam base
nền (đường) đá dăm
macadam base
nền lối bằng đá điêu khắc dăm
rigid base
nền lối cứng
rigid road base
nền lối cứng
slag and crushed-stone base course
nền (đường) xỉ đá dăm
slag base course
nền (đường) xỉ
soil-cement base (course)
nền (đường) đất-ximăng
stone-packing base course
nền (đường) đá hộc
telford base
nền (đường) đá hộc
nền
nền (băng ghi âm)
nền tảng
knowledge base
nền tảng loài kiến thức
Trusted Computing Base (TCB)
nền tảng đo lường tin cẩn cậy
đáy
đế
đế (ăng ten)
đế (đèn năng lượng điện tử)
đế đèn
đui đèn
đường căn cứ
đường cơ sở
lớp đệm
lớp lót
lớp nền
gờ chân tường
gốc
gối
mâm
móng
asphalt treated base course
lớp móng bên trên tưới nhựa
base course
lớp móng
base material
vật liệu móng
base structure
kết cấu nền móng
base-mounted
đặt bên trên móng
crib pier base
móng dạng cũi
crib pier base
móng dạng lồng
foundation base
nền (dưới) móng
foundation base
nền của móng
foundation base
đáy móng
foundation base
đế móng
furnace base
móng lò
individual base
móng riêng biệt biệt
individual base
móng rời
road base
lớp móng trên
stabilized aggregate base course
lớp móng cung cấp phối chặt
stabilized aggregate base course
lớp móng cung cấp phối đá dăm
riềm chân tường
board base
hàng riềm chân tường
trạm
(Air) Interface between Mobile and Base Station
giao diện (vô tuyến) thân ái máy địa hình và trạm gốc
base (station) receiver
máy thu trạm lâu năm cơ bản
Base Controlled Hand-Off (BCHO)
Chuyển vị (hand-off) vì thế Trạm gốc điều khiển
base station
trạm cơ sở
base station
trạm hạ tầng (vô tuyến)
base station (BS)
trạm cơ sở
Base Station (BS)
trạm gốc
base station controller
bộ tinh chỉnh và điều khiển trạm gốc
Base Station Controller (BSC)
bộ tinh chỉnh và điều khiển trạm gốc
Base Station Interface Unit (BSIU)
khối skin trạm gốc
Base station management
BSM Điều hành trạm gốc
Base station management platform (BSMP)
mặt vị vận hành trạm gốc
Base Station Sub-System (BSSS)
hệ thống con cái trạm gốc
Base Station Sub-system Application Part (BSSAP)
phần phần mềm của khối hệ thống con cái trạm gốc
Base Station System (BSS)
hệ thống trạm gốc
Base Station System Management Application Part (BSSMAP)
phần phần mềm dể vận hành những khối hệ thống trạm gốc
Base Transceiver Station (BTS)
trạm thu vạc gốc
Base Transceiver Station Identity Code (BSIC)
mã nhận dạng tram thu phí vạc gốc
base-load power station
trạm vạc năng lượng điện nền
Common Base Station (CBS)
trạm gốc chung
Exchange Base Station (XBS)
trạm gốc tổng đài
Personal Base Station (PBS)
trạm gốc cá nhân
production and acquisition base
trạm tạo ra đồng bộ
production and acquisition base
trạm tạo ra và phân phối
production base
trạm sản xuất
Radio Base Station (RBS)
trạm gốc vô tuyến
raw material base
trạm vẹn toàn liệu
regional supply base
trạm phục vụ hầu cần (của vùng)
supply base
trạm cung ứng
weather base
trạm khí tượng
tấm đáy

Kinh tế

căn cứ
căn cứ vào
cơ bản
đặt cơ sở
dựa vào
nền tảng
export base
nền tảng xuất khẩu
know-how base
nền tảng học tập vấn

Địa chất

cơ sở, nền, trụ (vỉa), chân (núi), bazơ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
abject , abominable , cheap , coarse , common , contemptible , corrupt , depraved , despicable , disgraceful , dishonorable , disreputable , foul , grovelling , humble , ignoble , immoral , indelicate , loathsome , lowly , mean , menial , offensive , paltry , pitiful , plebeian , poor , scandalous , servile , shameful , shoddy , sleazy , sordid , sorry , squalid , trashy , ugly , unworthy , vile , worthless , wretched , low , low-down , lousy , miserable , rotten , baseborn , d