bài thu hoạch tiếng anh là gì

VIETNAMESE

bài thu hoạch

Bạn đang xem: bài thu hoạch tiếng anh là gì

bài báo cáo

Bài thu hoạch là một trong những tư liệu tế bào miêu tả plan, tiến trình và sản phẩm của một dự án công trình ví dụ. Bài thu hoạch thông thường được dùng trong những dự án công trình, nghiên cứu và phân tích hoặc việc làm nhằm tổ chức triển khai và Review tiến thủ trình và trở nên tựu của dự án công trình. Nó bao hàm vấn đề về tiềm năng, phạm vi, cách thức, chương trình, khoáng sản và plan hành vi. Bài thu hoạch gom đánh giá và kiểm soát và điều chỉnh việc làm, mặt khác cung ứng report và phản hồi về tiến thủ trình và sản phẩm của dự án công trình.

1.

Tôi vẫn hoàn thành xong bài bác thu hoạch tóm lược những trị hiện tại và khuyến nghị của dự án công trình của Shop chúng tôi.

I have completed the report summarizing the findings and recommendations of our project.

Xem thêm: Cập nhật các cầu thủ trong đội hình Man UTD gặp Man City

2.

Nhóm vẫn thao tác làm việc chuyên cần nhằm tổ hợp tài liệu và tạo nên một bài bác thu hoạch trọn vẹn về tiến trình của dự án công trình.

The team worked diligently to tướng compile the data and create a comprehensive report on the project's progress.

Chúng tớ nằm trong phân biệt những nghĩa không giống nhau của kể từ report vô giờ Anh nha!

Xem thêm: mc viết tắt tiếng anh là gì

- bài bác báo cáo: Do you know where I should submit this report? (Bạn sở hữu biết tôi nên nộp bài bác report này ở đâu không?)

- bài bác thu hoạch: She sent in weekly reports on the situation. (Cô gửi bài bác thu hoạch sản phẩm tuần về tình hình.)

- tin cậy tức: Are these news reports true? (Các phiên bản thông tin này còn có đúng mực không?)