arrive in là gì

Arrive là gì và chuồn với giới kể từ nào là, arrive với những kể từ hoặc cụm kể từ đồng nghĩa tương quan nào? Với nội dung bài viết tiếp sau đây, IELTS Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta trả lời thắc mắc arrive chuồn với giới kể từ gì? Tìm hiểu những cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Arrive nhập giờ đồng hồ Anh nhằm tách lầm lẫn khi dùng và gom kiến thức và kỹ năng giờ đồng hồ Anh của tôi tăng đa dạng và phong phú các bạn nhé!

Theo kể từ điểm Oxford, Arrive /əˈraɪv/ là động kể từ được hiểu là “to get đồ sộ a place, especially at the kết thúc of a journey” (tạm dịch: cho tới được một điểm nào là cơ, nhất là khi kết đốc hành trình) và tao rất có thể hiểu kể từ này với nghĩa “đến nơi”, “tới nơi”.

Bạn đang xem: arrive in là gì

E.g.:

 • We arrived at the airport early. (Chúng tôi đang đi vào trường bay sớm.)
 • Did you arrive on time for the meeting?  (Bạn đang đi vào chính giờ mang lại buổi họp chưa?)
 • The train arrived late due đồ sộ bad weather. (Chuyến tàu cho tới muộn tự khí hậu xấu xa.)

2. Arrive chuồn với giới kể từ gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, Arrive chuồn với giới kể từ at, in, on.

Arrive chuồn với giới kể từ gì
Arrive chuồn với giới kể từ gì

Arrive at

Arrive at được dùng nhằm hướng đẫn cho tới một điểm ví dụ.

E.g.:

 • We arrived at the airport at 7am. (Chúng tôi đang đi vào trường bay khi 7 giờ sáng sủa.)
 • What time did you arrive at the hotel? (Bạn cho tới hotel khi bao nhiêu giờ?)
 • The train arrived at the station on time. (Chuyến tàu cho tới ga chính giờ.)

Bạn xem xét rằng “arrive at” hướng đẫn cho tới một địa điểm đúng chuẩn, thông thường là 1 vị trí ví dụ như trường bay, trạm xe cộ lửa, hotel, ngôi nhà ga,… Nếu chỉ đơn giản và giản dị là cho tới một TP. Hồ Chí Minh hay 1 vương quốc, tao tiếp tục dùng giới kể từ “in” hoặc “to” phù hợp rộng lớn.

Arrive in

Arrive in nhằm chỉ việc cho tới một TP. Hồ Chí Minh, một vương quốc hoặc một điểm to hơn.

E.g.:

 • We arrived in Paris yesterday. (Chúng tôi cho tới Paris ngày ngày qua.)
 • What time will the flight arrive in New York? (Chuyến cất cánh sẽ tới Thành Phố New York khi bao nhiêu giờ?)
 • She arrived in nhật bản last week. (Cô ấy cho tới Nhật Bản tuần trước đó.)

Arrive in thông thường được dùng nhằm hướng đẫn cho tới một vị trí rộng lớn rộng lớn, ko nhất thiết cần là 1 vị trí ví dụ như “arrive at”. Tuy nhiên, việc dùng giới kể từ “in” hoặc “at” tùy thuộc vào cơ hội diễn tả và văn cảnh dùng. 

Ví dụ, khi nói đến cho tới một trường bay hoặc một ngôi nhà ga, tao tiếp tục dùng giới kể từ “at”, còn khi nói đến cho tới một TP. Hồ Chí Minh hay 1 vương quốc, tao tiếp tục dùng giới kể từ “in”.

Arrive on

Arrive on duy nhất ngày hoặc thời gian ví dụ nhưng mà một sự khiếu nại xẩy ra hoặc một đối tượng người tiêu dùng cho tới. Nó thông thường được dùng trong số tình huống tương quan cho tới chương trình, thời hạn, hoặc tháng ngày.

E.g.:

 • The package will arrive on Monday. (Bưu khiếu nại sẽ tới nhập loại Hai.)
 • They arrived on time for the meeting. (Họ cho tới chính giờ mang lại buổi họp.)
 • The flight arrived on schedule. (Chuyến cất cánh cho tới chính giờ.)

Xem thêm:

Get on là gì

Sau very là gì

Tired chuồn với giới kể từ gì

3. Từ đồng nghĩa tương quan với Arrive

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với “arrive” nhập giờ đồng hồ Anh:

Từ đồng nghĩa tương quan với Arrive
Từ đồng nghĩa tương quan với Arrive
 • Reach: cho tới được, cho tới được
 • Come: cho tới, tới
 • Attain: đạt được, cho tới được
 • Gain: cho tới được, đạt được
 • Make it: cho tới được, cho tới được
 • Show up: xuất hiện tại, cho tới đến
 • Land: hạ cánh, cho tới được
 • Get there: cho tới được, cho tới được
 • Pull up: cho tới, tới
 • Hit: cho tới cho tới, cho tới được

Tuy nhiên, từng kể từ đồng nghĩa tương quan với “arrive” rất có thể với sự khác lạ về phong thái dùng và văn cảnh dùng, chính vì vậy tao rất cần phải lựa chọn kể từ phù hợp dựa vào văn cảnh của câu và nghĩa cần thiết diễn tả.

Xem thêm: Cách trị âm ed nhập giờ đồng hồ Anh chuẩn

4. Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Arrive

 • Show up: xuất hiện tại, cho tới đến

E.g.: She finally showed up at the các buổi party at midnight. (Cô ấy sau cuối đang đi vào buổi tiệc khi nửa tối.)

 • Reach one’s destination: đến đích, cho tới đích

E.g.: We finally reached our destination after a long journey. (Chúng tôi sau cuối đang đi vào đích sau đó 1 chuyến hành trình lâu năm.)

 • Get there: đến được, cho tới được

E.g.: We need đồ sộ get there before the store closes. (Chúng tao sử dụng điểm trước lúc cửa hàng tạm dừng hoạt động.)

 • Make it: tới được, cho tới được

E.g.: I hope we can make it đồ sộ the airport on time. (Tôi kỳ vọng tất cả chúng ta rất có thể cho tới trường bay chính giờ.)

 • Come: đến, tới

E.g.: The train is coming in five minutes. (Chuyến tàu sẽ tới nhập năm phút.)

 • Show oneself: xuất hiện tại, cho tới đến

E.g.: He showed himself at the meeting after being absent for weeks. (Anh ấy đang được xuất lúc này buổi họp sau thời điểm vắng tanh mặt mày nhập vài ba tuần.)

 • Turn up: xuất hiện tại, cho tới đến

E.g.: I didn’t expect him đồ sộ turn up at the các buổi party. (Tôi ko ngờ anh ấy tiếp tục xuất hiện tại ở buổi tiệc.)

 • Roll in: đến, tới

E.g.: The guests started rolling in at 7 pm. (Các khách hàng chào chính thức cho tới nhập khi 7 giờ tối.)

Xem thêm: mặt bàn tiếng anh là gì

 • Pop up: xuất hiện tại, cho tới tới bất ngờ

E.g.: She suddenly popped up at my door yesterday. (Cô ấy đùng một cái xuất hiện tại ở cửa ngõ ngôi nhà tôi ngày qua.)

 • Touch down: hạ cánh, cho tới được

E.g.: The plane touched down smoothly on the runway. (Máy cất cánh hạ cánh êm đềm đẹp mắt bên trên đường sân bay.)

Xem thêm:

Risk đồ sộ v hoặc ving

Discuss chuồn với giới kể từ gì

Carry out là gì

5. Lưu ý khi dùng cấu tạo arrive

Dưới đấy là một số trong những Note cho mình khi dùng cấu tạo “arrive”:

Lưu ý khi dùng cấu tạo arrive
Lưu ý khi dùng cấu tạo arrive

Sử dụng giới kể từ phù hợp

Arrive thông thường được dùng với những giới kể từ at, in, và on nhằm hướng đẫn cho tới địa điểm ví dụ. Chọn giới kể từ tương thích tùy nằm trong nhập văn cảnh và vị trí ví dụ.

Sử dụng động kể từ chính dạng

Động kể từ “arrive” thông thường được dùng nhập thì lúc này đơn (arrive) hoặc quá khứ đơn (arrived). Sử dụng chính dạng động kể từ nhằm tách lầm lẫn và gom câu trở thành đúng chuẩn rộng lớn.

Đặt giới từ xưa địa điểm

Giới kể từ thông thường được đặt điều trước vị trí được hướng đẫn, tuy nhiên trong một số trong những tình huống, giới kể từ rất có thể được đặt điều sau vị trí.

Xác lăm le chính địa điểm

Khi dùng cấu tạo “arrive”, cần thiết xác lập vị trí ví dụ nhưng mà các bạn đang tới nhằm dùng giới kể từ tương thích. Ví dụ, nếu như khách hàng cho tới một TP. Hồ Chí Minh, các bạn sẽ dùng giới kể từ “in” thay cho “at”.

Sử dụng kể từ đồng nghĩa

Ngoài kể từ “arrive”, các bạn cũng rất có thể dùng những kể từ đồng nghĩa tương quan để thay thế thế mang lại “arrive” nhập câu, tùy nằm trong nhập văn cảnh và ý nghĩa sâu sắc ví dụ của câu.

6. Phân biệt Arrive, come và go

Arrive, come và go đều là những động kể từ chỉ sự dịch chuyển, tuy nhiên bọn chúng với một số trong những sự không giống nhau cơ bạn dạng như sau – chúng ta nên Note nhằm tách sai lầm lẫn:

Phân biệt Arrive, come và go
Phân biệt Arrive, come và go

Arrive dùng làm chỉ việc cho tới một vị trí ví dụ, trong lúc come dùng làm chỉ việc dịch chuyển cho tới điểm nhưng mà người phát biểu hoặc người nghe đang được ở hoặc đang được nói đến việc. 

E.g.:

 • I arrived at the airport. (Tôi đang đi vào sảnh bay)
 • She came đồ sộ my house. (Cô ấy cho tới ngôi nhà tôi).

Go dùng làm chỉ việc tiếp cận điểm không giống, ra đi hoặc tách ngoài điểm nhưng mà người phát biểu hoặc người nghe đang được ở. 

E.g.:

 • I’m going to the store. (Tôi đang di chuyển cho tới cửa ngõ hàng)
 • She went trang chủ early. (Cô ấy về ngôi nhà sớm).

Thông thông thường, “arrive” được dùng nhập tình huống việc cho tới đích và được xác lập trước, trong lúc “come” và “go” rất có thể được dùng nhằm chỉ dịch chuyển cho tới ngẫu nhiên vị trí nào là.

Come thông thường được dùng nhập tình huống người phát biểu hoặc người nghe đang được phát biểu cùng nhau, trong lúc “arrive” và “go” thông thường được dùng nhập tình huống người phát biểu hoặc người nghe đang được nói đến một sự khiếu nại hoặc một vị trí nào là cơ.

E.g.:

 • I arrived at the các buổi party at 7pm. (Tôi cho tới buổi tiệc khi 7 giờ tối.)
 • Come đồ sộ my house for dinner tonight. (Đến ngôi nhà tôi bữa ăn tối ni.)
 • I‘m going on a trip next week. (Tôi tiếp tục chuồn phượt nhập tuần cho tới.)

Xem thêm:

Who Whom Whose là gì

Set up là gì

Each là gì

Xem thêm: celebs là gì

7. Bài luyện arrive chuồn với giới kể từ gì?

Fill in the blank with the correct size of Arrive and its suitable preposition (in/on/at)

 1. The flight is scheduled đồ sộ _________ Thành Phố New York at 8pm. 
 2. We __________ the khách sạn after a long journey. 
 3. The bus should __________ the next 5 minutes. 
 4. The train __________ the station 10 minutes ago. 
 5. The package __________ my doorstep yesterday. 
 6. We finally __________ the airport after a long delay. 
 7. They __________ nhật bản last month for a business trip. 
 8. The shipment is expected đồ sộ __________ Monday. 
 9. The guests started đồ sộ __________ the các buổi party around 7pm. 
 10. The plane is scheduled đồ sộ __________ the airport at 5am. 

Đáp án

 1. Arrive in
 2. Arrived at
 3. Arrive in
 4. Arrived at
 5. Arrived on
 6. Arrived at
 7. Arrived in
 8. Arrive on
 9. Arrive at
 10. Arrive at

Xem ngay: Khóa học tập IELTS Speaking – Online và Offline nằm trong nhà giáo IELTS 8.0+ Speaking

Hy vọng với nội dung bài viết arrive chuồn với giới kể từ gì? Tìm hiểu những cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Arrive nhập giờ đồng hồ Anh kể từ IELTS Vietop, chúng ta đang được bổ sung cập nhật, khối hệ thống lại được phần kiến thức và kỹ năng về động kể từ Arrive và phần mềm được nó chất lượng tốt rộng lớn nhập tiếp thu kiến thức và thao tác. Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt và hãy nằm trong đón đợi những nội dung bài viết tiếp theo sau kể từ Vietop nhé!

Luyện ganh đua IELTS