ấm áp tiếng anh là gì

Bản dịch của "ấm áp" vô Anh là gì?

vi ấm áp = en

volume_up

snug

Bạn đang xem: ấm áp tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

ấm áp {tính}

EN

 • volume_up snug
 • warm

Bản dịch

VI

ấm áp {tính từ}

ấm áp (từ khác: rét cúng)

volume_up

snug {tính}

ấm áp (từ khác: ấm)

volume_up

warm {tính} (temperature or color)

ấm áp (từ khác: nồng sức nóng, nồng rét, chăm sóc, nồng hậu)

volume_up

warm {tính} (affection)

ấm áp (từ khác: nồng ấm)

volume_up

warm {tính} (kindness)

ấm áp (từ khác: nồng hậu, vồn vã, nồng sức nóng, rét, nóng)

volume_up

warm {tính}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ấm áp" vô giờ đồng hồ Anh

ấm tính từ

English

 • warm
 • warm
 • lukewarm

ấm cúng tính từ

English

 • comfortable
 • warm
 • cozy
 • cozy

ấm no tính từ

English

 • comfortable

đàn áp động từ

English

 • quell
 • repress
 • oppress

đàn áp tính từ

English

 • suppressive

máy biến chuyển áp danh từ

English

 • transformer
 • adaptor

dụng cụ đo khí áp danh từ

English

 • barometer

huyết áp danh từ

English

 • blood pressure

ấm đun nước danh từ

English

 • kettle

ấm trộn trà danh từ

English

 • teapot

điện cao thế danh từ

English

 • high-voltage

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • Ấn Độ Giáo
 • ấm
 • ấm cúng
 • ấm lòng
 • ấm no
 • ấm nước
 • ấm trộn trà
 • ấm trà
 • ấm tích
 • ấm xa-mô-va
 • ấm áp
 • ấm đun nước
 • ấm ớ
 • ấm ức
 • ấn
 • ấn bản
 • ấn phiên bản nước ngoài ngữ
 • ấn phiên bản loại nhất
 • ấn phiên bản giờ đồng hồ Việt
 • ấn chương
 • ấn chỉ

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói phổ biến vô giờ đồng hồ Việt dịch lịch sự 28 ngữ điệu không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu