all of you là gì

1. Phân biệt All và All of
- All All of đều hoàn toàn có thể té nghĩa cho tới danh kể từ và đại kể từ.

- Khi đứng trước một danh kể từ đem kể từ hạn quyết định (determiner) như the, my, this....  thì hoàn toàn có thể sử dụng cả all hoặc all of. All thường được sử dụng rộng lớn.
Ví dụ:
She's eaten all (of) the cake. (Cô ấy vẫn ăn không còn toàn cỗ cái bánh.)
All (of) my friends lượt thích riding. (Tất cả bằng hữu tôi đều mến giẫm xe pháo.)

Bạn đang xem: all of you là gì

- Khi đứng trước một danh kể từ tuy nhiên không tồn tại kể từ hạn quyết định (determiner), thì tất cả chúng ta không sử dụng of.
Ví dụ:
All children can be difficult. (Tất cả trẻ nhỏ đều hoàn toàn có thể khó tính.)
KHÔNG DÙNG: All of children can be difficult

2. Dùng All of trước đại kể từ nhân xưng (personal pronoun)
- Với những đại kể từ nhân xưng, tất cả chúng ta dùng all of + us/you/them.

- All of us/you/them hoàn toàn có thể nhập vai trò là công ty ngữ hoặc tân ngữ.
Ví dụ:
She has invited all of you. (Cô ấy vẫn mời mọc toàn bộ chúng ta.)
Marry sent all of them her love. (Mary gửi điều kính yêu cho tới toàn bộ chúng ta.)
All of us can come tomorrow. (Tất cả Shop chúng tôi đều hoàn toàn có thể cho tới vào trong ngày mai.)
KHÔNG DÙNG: All we can come tomorrow.

3. Dùng All sau đại kể từ (pronoun)
- Chúng tao hoàn toàn có thể sử dụng all sau đại kể từ khi nó đóng vai trò tầm quan trọng là tân ngữ.
Ví dụ:
She has invited you all. (Cô ấy vẫn mời mọc toàn bộ chúng ta.)
Marry sent her love vĩ đại them all. (Mary gửi điều kính yêu cho tới toàn bộ chúng ta.)
I've made us all something vĩ đại eat. (Tớ một vừa hai phải mới mẻ thực hiện một ít món ăn cho tới toàn bộ tất cả chúng ta.)

- Ta ko sử dụng all sau đại kể từ khi nó đóng vai trò tầm quan trọng là té ngữ (khi đứng sau be) hoặc trong những câu vấn đáp ngắn ngủi gọn gàng.
Ví dụ:
I think that's all of them. (Tôi nghĩ về là toàn bộ chúng ta.)
KHÔNG DÙNG: I think that's them all.
A: Who did she invite? (Cô ấy vẫn mời mọc ai)
B: All of us. (Tất cả tất cả chúng ta.)
KHÔNG DÙNG: Us all.

4. Dùng All, All of trước từng loại danh kể từ cụ thể
- All hầu không còn được sử dụng trước danh kể từ ko kiểm điểm được và danh kể từ kiểm điểm được số nhiều, ví dụ như all the water (tất cả số nước đó), all my friends (tất cả bằng hữu tôi).

Xem thêm: Công thức chơi casino Tài xỉu Gemwin trăm cược trăm thắng

- Tuy nhiên all cũng hoàn toàn có thể đứng trước danh kể từ kiểm điểm được số hiếm khi danh kể từ bại hoàn toàn có thể được phân phân thành nhiều phần, ví dụ như all that week (cả tuần đó), all my family (cả mái ấm gia đình tôi), all the way (toàn cỗ quãng đường).

- Chúng tao cũng hoàn toàn có thể sử dụng All (of) trước danh kể từ riêng biệt (như thương hiệu địa điểm hoặc căn nhà văn, thi sĩ...)
Ví dụ:
All (of) London knew about her affairs. (Toàn cỗ TP.HCM Luân Đôn đều biết rõ về những vụ nước ngoài tình của cô ý ấy.)
I've read all (of) Shakespeare. (Tôi vẫn gọi toàn bộ những kiệt tác của Shakespeare.)

- Với những danh kể từ số không nhiều không giống, tất cả chúng ta thông thường ko sử dụng all mà dùng whole, ví dụ như the whole story (toàn cỗ câu chuyện).

5. Lược vứt mạo kể từ The sau All
- Thông thường tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lược vứt mạo kể từ the sau all, khi đem số kiểm điểm trước danh kể từ, ví như all (the) three brothers (tất cả tía người đồng đội trai).

Xem thêm: data entry là gì

- Chúng tao thông thường lược vứt the trong những cụm all day (cả ngày), all night (cả đêm), all week (cả tuần), all year (cả năm), all winter (suốt cả mùa đông), và all summer (suốt cả mùa hè).
Ví dụ:
She stayed here all day. (Cô ấy ở phía trên một ngày dài.)
KHÔNG DÙNG: She stayed here all the day.

5. All vô câu phủ định
- All + noun thông thường ko được sử dụng vô câu phủ quyết định (như All Americans don't lượt thích hamburgers: Tất toàn bộ cơ thể Mỹ đều ko mến hăm bơ gơ). Thay vô bại tất cả chúng ta thông thường sử dụng Not all + noun + động kể từ dạng xác định....
Ví dụ: 
Not all Americans lượt thích hamburgers. (Không nên vớ toàn bộ cơ thể Mỹ đều mến hăm bơ gơ.)

- Lưu ý: Not all (không nên vớ cả), không giống với No (không ai/cái gì).
Ví dụ:
Not all birds can fly. (Không nên toàn bộ những loại chim đều hoàn toàn có thể cất cánh.)
No birds can play chess. (Không loại chim nào là biết đùa cờ.)