act as a deterrent là gì

trong nội dung bài viết sau, người sáng tác tiếp tục tạo nên một số trong những collocations chủ thể Crimes hữu ích cho tới chủ thể này nhập bài bác ganh đua IELTS Writing Task 2

Published on

19 collocations chu de crimes nhập ielts writing task 2

Bạn đang xem: act as a deterrent là gì

Trong phần tranh tài IELTS Writing Task 2, chủ thể crime là chủ thể khá thịnh hành với những kể từ vựng nhiều chủng loại, yên cầu sỹ tử cần với sự sẵn sàng kỹ lưỡng. Thấu hiểu vai trò của collocations rưa rứa chủ thể crime, nhập nội dung bài viết sau, người sáng tác tiếp tục tạo nên một số trong những collocations chủ thể Crimes hữu ích cho tới chủ thể này nhập bài bác ganh đua IELTS Writing Task 2.

Đọc thêm: Tầm cần thiết của việc dùng Collocations nhập bài bác ganh đua IELTS Writing

Commit/carry out a crime/an offence/an illegal act

Định nghĩa: Khi mong muốn nói đến việc hành vi tội phạm, thực hiện điều gì cơ trái ngược pháp lý, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng cụm động kể từ “commit a crime”, nhập cơ “commit” là động kể từ đem tức là phạm cần việc gì cơ, và “crime” Tức là một tội ác. Cạnh cạnh “commit”, người học tập cũng hoàn toàn có thể dùng một phrasal verb không giống – “carry out” – cũng đem nghĩa là làm những công việc một việc gì cơ. Nếu cần thiết thay cho thế “a crime” vì thế kể từ vựng không giống, người học tập hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những kể từ như “an offence” (sự phạm tội) hoặc “an illegal act” (một hành động trái ngược pháp luật). Bên cạnh đó, Khi cần thiết mô tả những tội ác rõ ràng, hoàn toàn có thể dùng những danh kể từ như “murder” (giết người), “a robbery” (vụ trộm cắp),… thay cho cho tới “a crime”.

Ví dụ: 

collocations-chu-de-crimes-convicted

(Dịch: Những người tội phạm cần phải bị trừng trị áp lực để lưu lại xã hội tin cậy và đáp ứng niềm tin cậy của dân chúng nhập cơ quan ban ngành.)

Receive a punishment/sentence

Định nghĩa: Cụm động kể từ này thể hiện tại việc lĩnh một sự trừng trị hay 1 hình trừng trị. Trong số đó, động kể từ “receive” chỉ hành vi lĩnh hoặc nhận, danh kể từ “punishment” Tức là sự trừng trị và “sentence” là 1 trong bạn dạng án hoặc một hình trừng trị. Một số tính kể từ tuy nhiên sỹ tử hoàn toàn có thể thêm nữa nhằm mô tả hình trừng trị là lenient, light (nhẹ) hoặc sound, severe, strict (nghiêm xung khắc, nặng trĩu nề). Trong khi, người học tập cũng hoàn toàn có thể phối hợp tăng những kể từ vựng mô tả rõ ràng mẫu mã trừng trị, ví như “a custodial/prison sentence” (hình trừng trị tù giam) hoặc “a life sentence” (hình trừng trị cộng đồng thân),… Tuy nhiên với án trừng trị xử quyết, cần dùng collocation “receive a death penalty”.

Ví dụ: Applying a fixed punishment on every crime is an ineffective and unfair way to tát khuyễn mãi giảm giá with criminals. Because each crime has a different motive and severity, offenders should receive a punishment based on what they have committed as well as other relevant factors. (Dịch: kề dụng một hình trừng trị thắt chặt và cố định cho tới từng tội phạm là 1 trong cơ hội ko hiệu suất cao và ko vô tư nhằm ứng phó với tội phạm. Vì từng tội với mô tơ và cường độ nguy hiểm không giống nhau, người tội phạm rất cần phải nhận hình trừng trị dựa vào những gì chúng ta làm nên rời khỏi cũng tựa như những nguyên tố tương quan không giống.)

Impose a punishment/sentence (on someone)

Định nghĩa: Nếu như phía trên người sáng tác tiếp tục mang tới collocations chủ thể Crimes chỉ hành vi lĩnh án, collocation này Tức là áp dụng/ban hành một hình trừng trị cho những người này cơ với “impose” là động kể từ Tức là phát hành. Cần lưu ý phối hợp giới kể từ “on” Khi mong muốn phân tích ai nhận hình trừng trị.

Ví dụ:

collocations-chu-de-crimes-vi-du-1

(Dịch: Thay vì thế mượt mỏng tanh với những tội lỗi, điều tuy nhiên hoàn toàn có thể thực hiện tăng tỷ trọng trẻ con thanh niên phạm pháp, cơ quan ban ngành nên thể hiện một hình trừng trị ngặt xung khắc tương tự với những tội ác của những tội phạm thanh niên này.)

Set a good/bad example for someone

Định nghĩa: cụm động kể từ “set an example for someone” đem ý nghĩa sâu sắc thực hiện gương, thực hiện với mẫu cho 1 ai cơ. Nếu là 1 trong tấm gương đảm bảo chất lượng, người học tập hoàn toàn có thể tăng tính kể từ “good” nhập trước “an example”, ngược lại thì hoàn toàn có thể tăng tính kể từ “bad”.

Ví dụ: Juvenile delinquents should receive a strict punishment, or else they will keep carrying out illegal acts. This does not only destroy their future, but also sets a bad example for their peers to tát follow. (Dịch: Tội phạm thanh niên rất cần phải nhận một hình trừng trị ngặt xung khắc, còn nếu không bọn chúng tiếp tục kế tiếp triển khai những hành động phạm pháp. Vấn đề này không chỉ là phá hủy sau này của những em tuy nhiên còn là một tấm gương xấu xa cho tới chúng ta nằm trong trang lứa đi theo.)

To put (somebody) on a probation

Định nghĩa: Cụm kể từ này đem tức là cho tới ai cơ nhập thời hạn quản thúc, với “probation” là danh kể từ chỉ thời hạn được tự tại tuy nhiên với sự bám theo dõi kể từ người dân có thẩm quyền. Khi dùng cụm kể từ này, người học tập cần thiết cảnh báo về thì công ty động/bị động. Trong tình huống mong muốn nói đến việc hành vi rời khỏi mệnh lệnh quản thúc cho tới ai cơ, cần dùng thì dữ thế chủ động. trái lại, Khi mong muốn mô tả ai cơ cần Chịu đựng mệnh lệnh quản thúc, thì tiêu cực sẽ tiến hành vận dụng.

Ví dụ:

  • Thì công ty động: To effectively reduce the rate of recidivism, the government should put released offenders on probation sánh that they can detect if these offenders commit any illegal acts.
    (Dịch: Để hạn chế tỷ trọng tái mét phạm một cơ hội hiệu suất cao, cơ quan chính phủ nên quản thúc những tù và đã được thả nhằm chúng ta hoàn toàn có thể trừng trị xuất hiện những tù này còn có triển khai ngẫu nhiên hành động vi phạm pháp lý này hay là không.)

    Xem thêm: Trò chơi casino w88 năm 2024 hot nhất

  • Thì bị động: To effectively reduce the rate of recidivism, release offenders should be put on probation sánh as their reoffending behaviors can be detected.
    (Dịch: Để hạn chế tỷ trọng tái mét phạm một cơ hội với hiệu suất cao, người tội phạm được thả rất cần phải quản thúc nhằm hoàn toàn có thể trừng trị hiện tại những hành động tái mét tội phạm của mình.)

Pose a threat to tát society

Định nghĩa: tạo thành một côn trùng rình rập đe dọa với xã hội. Để biểu diễn mô tả việc phát sinh côn trùng nguy cấp sợ hãi cho tới xã hội, người học tập hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cụm động kể từ “pose a threat to tát society”. Trong số đó, “threat” là danh kể từ chỉ côn trùng nguy cấp sợ hãi, rình rập đe dọa.

Ví dụ: When being put after bars, prisoners are given time to tát reflect on their illegal acts, thereby awakening their conscience and awareness. Meanwhile, if wrongdoers are allowed to tát take part in community services, they can have the tendency to tát finish the work as soon as possible to tát be phối miễn phí, which can fail to tát leave them feeling remorseful. This can pose a great threat to tát society when they are released. (Dịch: Khi bị thể hiện sau tuy vậy Fe, tù nhân với thời hạn nhằm tâm lý về hành động phạm pháp của tôi, kể từ cơ thức tỉnh lộc tâm và trí tuệ của mình. Trong Khi cơ, nếu như những người dân thực hiện sai được luật lệ nhập cuộc những công ty xã hội, chúng ta hoàn toàn có thể với Xu thế hoàn thành xong việc làm càng nhanh càng đảm bảo chất lượng sẽ được giải bay, điều này hoàn toàn có thể ko thực hiện chúng ta với cảm hứng hối hận hận. Vấn đề này hoàn toàn có thể phát sinh côn trùng rình rập đe dọa rộng lớn cho tới xã hội Khi chúng ta được thả rời khỏi.)

Act as a deterrent (to)

Định nghĩa: collocations chủ thể Crimes này được dùng để làm duy nhất điều gì cơ nhập vai trò như 1 sự răn đe, là 1 trong sự ngăn ngừa hiệu suất cao cho 1 ai đó/một hành vi này cơ. Trong collocation này còn có sự xuất hiện tại của danh kể từ deterrent, đem nghĩa là vấn đề ngăn ngừa, thực hiện nhụt chí ai cơ.

Ví dụ: Imposing a heavy sentence on teenage criminals does not only help these wrongdoers improve their awareness on their unlawful behaviours but can also act as a deterrent to tát their peers. (Dịch: Việc vận dụng nút án nặng trĩu so với tội phạm tuổi hạc thanh niên không chỉ là canh ty những người dân sai phạm này nâng lên trí tuệ về hành động trái ngược pháp lý của tôi tuy nhiên còn tồn tại ứng dụng răn đe so với những người dân đồng trang lứa của mình.)

Be isolated from the society

Định nghĩa: Khi mong muốn mô tả việc bị xa lánh, xa xôi lánh vì thế xã hội, người học tập hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm collocation “be isolated from the society”. Trong số đó, “isolate” là động kể từ chỉ hành vi xa lánh một ai cơ.

Ví dụ: Offenders who carried out crimes of passion should be isolated from the society since they can feasibly continue committing crimes because of their perverted psychology and without any specific purposes. (Dịch: Người tội phạm vì thế yêu thích rất cần phải tách biệt ngoài xã hội vì thế vô cùng hoàn toàn có thể chúng ta tiếp tục kế tiếp tội phạm vì thế tư tưởng đổi mới thái và không tồn tại mục tiêu rõ ràng.)

Install surveillance cameras

Định nghĩa: động kể từ “install” đem ý nghĩa sâu sắc lắp ráp, còn “surveillance cameras” chỉ những Ϲɑmerɑ giám sát, hoặc còn được nghe biết như CCTV. Khi phối hợp lại, cụm động kể từ này Tức là lắp ráp những cameras giám sát.

Ví dụ: 

collocations-chu-de-crimes-vi-du-2

(Dịch: Thay vì thế với công an bên trên từng đường phố, điều này hoàn toàn có thể thực hiện tiêu tốn lãng phí nguồn lực có sẵn đáng chú ý của nước nhà, lắp ráp tăng camera giám sát hoàn toàn có thể là 1 trong cách thức hiệu quả nhằm trừng trị hiện tại những hành động trái ngược pháp lý.)

Be soft on crime ≠ be tough on crime

Định nghĩa: cụm tính kể từ “be soft on crime” chỉ hiện trạng ko áp đặt điều những hình trừng trị áp lực với tội phạm, nhập cơ tính kể từ “soft” Tức là mượt mỏng tanh. trái lại, cụm kể từ “be tough on crime” thể hiện tại việc vận dụng những bạn dạng án ngặt xung khắc với tội phạm, và “tough” là tính kể từ.

Ví dụ: Despite the opinion that imposing lenient sentences is a second chance for criminals to tát make a fresh start, being soft on crimes is one of the most common reasons leading to tát the increase in reoffenders. (Dịch: Mặc mặc dù có chủ kiến nhận định rằng việc vận dụng những bạn dạng án khoan hồng là thời cơ loại nhị nhằm tội phạm chính thức lại mới mẻ, việc mượt mỏng tanh với tội ác là 1 trong trong mỗi nguyên do thịnh hành nhất dẫn đến việc ngày càng tăng số người tái mét phạm.)

To reintegrate into the society/community

Định nghĩa: Trong giờ đồng hồ Anh, động kể từ “reintegrate” chỉ việc tái mét hòa nhập với cùng 1 luyện thể này cơ. Từ vựng này hoàn toàn có thể được dùng nhập collocation “to integrate back to tát the society/community”, nhằm mục đích mô tả hành vi tái mét hòa nhập xã hội hoặc xã hội.

Ví dụ: After being released from prison, criminals often feel guilty about themselves and assume that they vì thế not have a chance to tát live a normal life, thereby continuing to tát commit crimes. In this case, creating opportunities for them to tát reintegrate into society is a good way for them to tát make a fresh start of their lives. (Dịch: Sau Khi rời khỏi tù, đối tượng người tiêu dùng tội phạm thông thường tự ti về bạn dạng thân thích và nhận định rằng bản thân không tồn tại thời cơ sinh sống một cuộc sống đời thường thông thường, kể từ cơ kế tiếp tội phạm. Trong tình huống này, tạo nên thời cơ cho tới chúng ta tái mét hòa nhập xã hội là 1 trong cơ hội đảm bảo chất lượng nhằm chúng ta chính thức lại cuộc sống đời thường của tôi.)

Xem thêm: Cầu Thủ Georgia Nổi Tiếng: Ngôi Sao Sáng Của Bóng Đá Đất Nước Gruziya"

Tổng kết

Việc tóm được một số trong những collocations chủ thể Crimes là vô nằm trong quan trọng Khi thực hiện bài bác IELTS Writing task 2 vì thế chủ thể này còn có kho báu kể từ vựng vô nằm trong nhiều chủng loại. Thông qua loa nội dung bài viết này, người sáng tác kỳ vọng gửi cho tới độc giả những collocations có lợi rưa rứa cơ hội phần mềm của bọn chúng trải qua những ví dụ ứng, kể từ cơ hoàn toàn có thể thêm phần tạo nên số điểm IELTS như yêu cầu.

Đọc thêm: Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh qua loa cách thức tạo hình những côn trùng link với kể từ vựng

Trịnh Quỳnh Anh