a wide range of là gì

Bạn đang xem: a wide range of là gì

Schubert& Salzer manufactures innovative valves and control products to a wide range of process industries for all of North and South America.

Schubert& Salzer tạo ra cầu xin tạo ra và

các thành phầm điều khiển và tinh chỉnh cho một loạt những ngành công nghiệp chế biến đổi

cho

toàn bộ Bắc

và Nam Mỹ.

(5) It can adapt to a wide range of temperature, and will not become hard at low temperatures.

( 5) Nó rất có thể thích ứng với một phạm vi rộng của sức nóng chừng, và sẽ không còn trở thành cứng ở sức nóng chừng thấp.

80 °C can be significantly express its effect.

80 ° C rất có thể được thể hiện tại rõ ràng hiệu suất cao của chính nó.

additives, chemical, pharmaceutical, pesticide, fuel and food.

Áp dụng cho một loạt những ngành công nghiệp như đồ ăn,

phụ gia, hóa hóa học, dược phẩm, dung dịch trừ thâm thúy, nhiên liệu và đồ ăn thức uống.

Although it is applicable to a wide range of products, the steps are consistent and work in the same way.

Mặc cho dù nó được vận dụng cho một loạt những thành phầm, công việc là tương thích và sinh hoạt theo gót nằm trong

một

cơ hội.

(3)IBR sheet can be factory cranked,

( 3) Tấm IBR rất có thể là nhà máy sản xuất xoay,

The lessons are engaging, entertaining, well-structured and based around

a

variety of activities,

Các bài học kinh nghiệm là nhập cuộc, vui chơi, với cấu tạo chất lượng và dựa vào nhiều sinh hoạt,

They are regulated by the Securities Exchange Commission(SEC)

and can be used

to

purchase rights

to

shares to a wide range of properties.

Chúng được quy toan bởi vì Ủy ban Giao dịch Chứng

khoán( SEC) và rất có thể được dùng để sở hữ quyền share cho một loạt những gia tài.

Hash functions and public-key cryptography are at the core of digital signature systems,

Các hàm băm và mật mã khóa công khai minh bạch là cốt lõi của những khối hệ thống chữ ký số,

hiện được vận dụng cho một loạt những tình huống dùng.

Combined with

a

Bonfiglioli drives system,

the BMI series is

a

powerful solution dedicated to a wide range of applications.

Kết phù hợp với khối hệ thống ổ đĩa

Bonfiglioli, dòng sản phẩm BMI là

một

biện pháp mạnh mẽ và tự tin thích hợp cho một loạt những phần mềm.

Domestic New Zealand flights are available to a wide range of airports located throughout both islands.

Trong nước New

Zealand Chuyến cất cánh đã có sẵn trước một loạt những trường bay bên trên từng cả nhì quần đảo.

Chemical Resistance- HDPE, resistant to a wide range of chemicals, is not threatened by typical solid

or hazardous waste leachates.

Kháng hóa chất- vật liệu bằng nhựa HDPE, đề kháng với một loạt những hóa hóa học,

không xẩy ra rình rập đe dọa bởi vì nước rỉ hóa học thải rắn ô nhiễm và độc hại nổi bật.

Xem thêm: gastrobar là gì

They have quick access to a wide range of games, without ever having

to

leave their trang chính.

Họ rất có thể truy vấn nhanh chóng vào một loạt những trò nghịch ngợm tuy nhiên không cần thiết phải tách ngoài ngôi nhà.

We think Facebook Watch will be trang chính to a wide range of shows, from reality

to

comedy

to

live sports.

Theo Facebook, Watch tiếp tục group lại với nhau một loạt những lịch trình, kể từ thực tiễn cho tới hài kịch nhằm nghịch ngợm thể thao.

Bài ghi chép này đang được hỗ trợ câu nói. khuyên nhủ để một loạt những câu nói. khuyên nhủ về du ngoạn.

SnagFilms: This site is trang chính to a wide range of both không tính tiền and pay film nội dung.

SnagFilms: Trang trang web này là ngôi nhà của một phạm vi rộng 

của

cả nhì nội dung phim miễn phí

và trả chi phí.

This means the consultant should have access to a wide range of different opinions and

to

people of different ages,

genders and ethnicities.

Điều này còn có nghĩa những tư vấn rất cần được tiếp cận một loạt những chủ ý không giống nhau và với những người dân ở những giới hạn tuổi không giống nhau,

nam nữ và chủng tộc.

Stone powder is added to a wide range of trade and vì thế it yourself adhesives, sealants, and decorating fillers.

hóa học bịt kín và những hóa học độn tô điểm.

Bone marrow affects many body toàn thân systems,

the problem can lead to a wide range of diseases, including cancers that affect the blood.

Khi tủy xương tác động

đến

nhiều khối hệ thống khung người,

một

yếu tố rất có thể dẫn đến một loạt những bệnh dịch, bao hàm cả ung thư

Agaricus is traditionally known as"God's

Mushroom" because of its near miraculous curative benefits to a wide range of disorders.

Agaricus theo gót truyền thống cuội nguồn được gọi là” nấm của Thiên Chúa” vì như thế lợi ích

chữa bệnh dịch vi diệu của chính nó ngay sát với một loạt những rối loàn.

Students have gone on

to

enjoy success and

make

a

significant contribution to a wide range of professions around the world.

Học sinh đang đi tới nhằm tận thưởng thành công xuất sắc và

có những góp phần đáng chú ý trong một loạt những ngành nghề nghiệp bên trên toàn toàn cầu.

KDE, for example,

provides so-called KIO slaves which give the user access to a wide range of virtual devices.

KDE, ví dụ, hỗ trợ

một

câu nói. gọi cho tới KIO khách hàng cung

cấp cho những người người sử dụng truy vấn vào một loạt những vũ khí ảo.

Dunedin also houses New Zealand's first Botanic Gardens,

Dunedin cũng ngôi nhà thứ nhất của New Zealand của Botanic Gardens,

Our indoor recumbent bikes also appeal to a wide range of exercisers of all ages.

Xe giẫm nằm trong nhà đất của công ty chúng tôi cũng thú vị một loạt những người dân tập luyện thể dục thể thao ở từng khoảng tuổi.

The site feels fresh while still maintaining

Xem thêm: time value of money là gì

a

very neutral appearance that should appeal to a wide range of visitors.

Các trang design trang web cảm nhận thấy tươi tắn trong những khi vẫn duy