a large order là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɔr.dɜː/
Hoa Kỳ[ˈɔr.dɜː]

Danh từ[sửa]

order /ˈɔr.dɜː/

Xem thêm: meerkat là gì

Bạn đang xem: a large order là gì

 1. Thứ, bậc, ngôi, mặt hàng, cung cấp, loại, giai cung cấp.
  the higher order — giai cung cấp trên
  all orders and degree of men — đứa ở từng tầng lớp
  close order — (quân sự) mặt hàng xếp mau
  open order — (quân sự) mặt hàng xếp thưa
 2. (Toán học) Bậc.
  equation of the first order — phương trình bậc một
 3. Thứ tự động.
  in alphabetical order — theo đòi trật tự abc
  to follow the order of events — theo đòi trật tự của sự việc kiện
 4. Trật tự động, nội quy, giấy tờ thủ tục (ở nghị viện, ở hội ngôi trường... ).
  to restore law and order — lập lại an toàn và trật tự
  to điện thoại tư vấn to tát order — nhắc nên theo như đúng nội quy

Từ dẫn xuất[sửa]

 • orderly

Thành ngữ[sửa]

 • order! order!:
  1. Sai nội qui rồi, ko đích giấy tờ thủ tục rồi!
  2. Sự ngăn nắp, sự nhỏ gọn.
  3. Chế phỏng.
   the old order has changed — cơ chế cũ vẫn thay cho đổi
  4. Mệnh mệnh lệnh.
   order of the day — nhật lệnh
  5. Huân chương.
 • the Labour Order, first class: Huân chương làm việc hạng nhất.
 • Order of Lenin:
  1. Huân chương Lê-nin.
  2. Sự bịa hàng; đơn đặt mua.
   to give someone an order for goods — bịa mua sắm chọn lựa của những người nào
   to fill an order — triển khai đơn bịa hàng
  3. Phiếu.
   postal order; money order — phiếu gửi tiền
  4. (Thực vật học) Sở (đơn vị phân loại).
  5. (Tôn giáo) Phẩm chức.
   to take orders; to tát be in orders — thụ giới
  6. (Tôn giáo) Dòng tu.
  7. (Kiến trúc) Kiểu.
  8. (Quân sự) (the order) thế vứt súng xuống để ốp vào đùi.
  9. (Từ cổ,nghĩa cổ) Biện pháp.
 • to be in bad order: Xấu, hư đốn (máy).
 • to be in good order:
  1. Trật tự động, ngăn nắp.
  2. Tốt, chạy chất lượng tốt.
  3. Đúng nội quy, đích giấy tờ thủ tục.
 • to be out of order:
  1. Xấu, hư đốn (máy).
  2. Không đích nội quy, ko đích giấy tờ thủ tục.
 • in order that: Cốt nhằm, mục tiêu nhằm.
 • in order to: Để tuy nhiên, cốt nhằm tuy nhiên.
 • in short order: Xem Short
 • order a large order: (Thông tục) Một việc khó khăn.
 • made to tát order:
  1. Làm theo đòi đơn, tuân theo đòi hỏi (của khách hàng hàng).
   clothes made to tát order — ăn mặc quần áo may đo
 • marching order: (Quân sự) Trang phục hành binh.
 • order of the day:
  1. Chương trình thực hiện việc; nhật lệnh; (nghĩa bóng) hiện tại tình.
   industry is the order of the day — công nghiệp là yếu tố trọng tâm hiện tại nay
 • review order: (Quân sự) Trang phục duyệt binh.
 • to rise to tát [a point of] order: Ngừng cuộc thảo luận nhằm phân tích về một điểm giấy tờ thủ tục.

Ngoại động từ[sửa]

order ngoại động từ /ˈɔr.dɜː/

 1. Ra mệnh lệnh.
  to order an enquiry — đi ra mệnh lệnh điều tra
  to be ordered to tát the dront — được mệnh lệnh đi ra mặt mày trận
  to be ordered abroad — được mệnh lệnh đi ra nước ngoài
 2. Chỉ dẫn; mang lại, mang lại sử dụng (thuốc... ).
  the doctor ordered a purge — chưng sĩ mang lại tu dung dịch xổ
 3. Gọi (món ăn, đồ uống... ), bảo người hầu đem (thức ăn... ); bịa (hàng... ).
  to order two roast chickens and five bottles of beer — gọi nhị gà cù và năm chai bia
 4. Định đoạt (số mệnh... ).
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) Thu xếp, sắp xếp.

Thành ngữ[sửa]

 • order arms: (Quân sự) Bỏ súng xuống áp vô đùi!
 • to order someone about: Sai ai chạy như cờ lông công.

Tham khảo[sửa]

 • "order". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)