a few of là gì

Tại sao câu đó lại người sử dụng a little nhưng mà ko cần little? Làm sao nhằm phân biệt được few và a few? Đây là do dự của không ít người khi mới mẻ học tập giờ đồng hồ Anh. Cùng Langmaster phân biệt Little/a little, few/a few, many, much, a lot of/lots of qua loa nội dung bài viết sau đây nhé!

Bạn đang xem: a few of là gì

I. Cách người sử dụng Little/ A little​

1. Little

Little + danh kể từ ko kiểm điểm được: vô cùng không nhiều, ko đầy đủ người sử dụng (có khuynh phía phủ định)

Ví dụ:

I have ví little money that I can't afford to tướng buy a hamburger. (Tôi sở hữu vô cùng không nhiều chi phí, ko đầy đủ để sở hữ một cái bánh kẹp)

I have very little time for hanging out with my friends because of the final exam. (Tôi sở hữu vô cùng không nhiều thời hạn đi dạo với bằng hữu vì thế kỳ ganh đua cuối cung cấp.)

2. A little

A little + danh kể từ ko kiểm điểm được: sở hữu một chút ít, đầy đủ nhằm làm cái gi.

Ví dụ:

I have a little money, enough to tướng buy a hamburger. (Tôi sở hữu một không nhiều chi phí, đầy đủ để sở hữ một cái bánh kẹp)

We should try to tướng save a little electricity this month. (Chúng tao nên nỗ lực tiết kiệm ngân sách và chi phí một chút ít năng lượng điện nhập mon này.)

Xem thêm: 

LƯỢNG TỪ - QUANTIFIERS: PHÂN LOẠI VÀ CÁCH DÙNG CHI TIẾT

SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

Phân biệt little và a little

II. Cách người sử dụng Few/ A few

1. Few

Few + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều: vô cùng không nhiều, ko đầy đủ nhằm làm cái gi (có tính phủ định)

Ví dụ:

I have few books, not enough for reference reading. (Tôi có duy nhất một không nhiều sách, ko đầy đủ nhằm phát âm tham ô khảo)

Let’s talk to tướng Jane. She has few friends. (Hãy thì thầm với Jane. Cô ấy sở hữu không nhiều bằng hữu.)

2. A few

A few + danh kể từ kiểm điểm được số nhiều: sở hữu một chút ít, đầy đủ nhằm làm cái gi.

Ví dụ:

I have a few books, enough for reference reading. (Tôi sở hữu một vài ba cuốn sách, đầy đủ nhằm phát âm tham ô khảo)

There are a few elephants at the zoo (Có một vài ba con cái voi ở sở thú)

Xem thêm: 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA MỘT CỤM DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐÚNG CHUẨN?

CÁCH ĐỂ NÓI VỀ SỐ LƯỢNG MỘT SỐ DANH TỪ

Phân biệt few và a few

III. Cách người sử dụng Some / Any

1. Some

“Some” đứng trước danh kể từ kiểm điểm được số nhiều và danh kể từ ko kiểm điểm được (nếu đem nghĩa là 1 ít) và thông thường được sử dụng nhập câu khẳng định; Có nghĩa là “vài, một ít”.

Ví dụ:

I have some candies. (Tôi sở hữu một không nhiều kẹo)

Xem thêm: todo list là gì

Would you lượt thích some milk?  (Bạn cũng muốn tu chút sữa không?)

Cách dùng Some

2. Any

 1. “Any” đứng trước danh kể từ kiểm điểm được số nhiều và danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường được sử dụng nhập câu nghi ngờ vấn và câu hỏi; Có nghĩa là “nào”.

Ví dụ:

There aren’t any books in the shelf. (Không sở hữu cuốn sách nào là còn bên trên giá bán sách)

 I don't have any pens. (Mình không tồn tại cái cây bút nào là cả).

 1. "Any" đứng trước danh kể từ số không nhiều, đem tức thị "bất kỳ".

Ví dụ: 

There aren't any products in this store. (Không sở hữu ngẫu nhiên thành phầm nào là nhập siêu thị này)

Cách người sử dụng Any

IV. Cách người sử dụng Many, much

Cách người sử dụng much và many nhập giờ đồng hồ Anh

1. Many

Many + với danh kể từ kiểm điểm được số nhiều, Có nghĩa là “nhiều”.

Ví dụ:

There aren’t many large glasses left. (Không còn sót lại nhiều ly rộng lớn đâu)

He has many toys. ( Anh ấy có rất nhiều vật dụng chơi)

2. Much

Much + danh kể từ ko kiểm điểm được, Có nghĩa là “nhiều”.

Ví dụ:

She didn’t eat ví much food this evening.(Cô tao ko ăn rất nhiều sáng sủa nay)

We don't have much water. ( Chúng tôi không tồn tại nhiều nước )

Xem thêm:

TRẬT TỰ TÍNH TỪ TRONG CỤM DANH TỪ

QUY TẮC, VÍ DỤ, BÀI TẬP VỀ DANH TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH

V. Cách người sử dụng A lot of/ lots of

Phân Biệt 

“Lots of” và “A lot of” cút với danh kể từ ko kiểm điểm được và danh kể từ kiểm điểm được số nhiều; thông thường được sử dụng nhập câu

khẳng toan và nghi ngờ vấn và đem nghĩa “informal”. 

Ví dụ:

 1. We have spent a lot of money. (Chúng tôi vừa phải chi tiêu thật nhiều tiền)
 2. Lots of information has been revealed. (Nhiều vấn đề và được bật mí.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

Xem thêm: business ethics là gì

VI. Bài tập

1.  Chọn kể từ phù hợp nhất

 1. I have very (a little/little) time for hanging out with my friends because of the final exam. 
 2. There are (a little/a few) tigers at the zoo.
 3. Let’s talk to tướng Jane. She has (a few/few) friends.
 4. (A little/A few) students passed the exam because it was very difficult.
 5. We should try to tướng save (a few/a little) electricity this month.

2. Điền kể từ phù hợp nhập địa điểm trống không few, a few, little, a little

 1. There are ___________(few, a few, little) people she really trusts. It’s a bit sad.
 2. There are ________(few, a few, little) women politicians in the UK. Many people think there should be more.
 3. Since taking office last year, the government has made____ (a few, little, a little) changes in employment policy that concerns the public.
 4. Do you need information on English grammar? I have_____(a few, little, a little) books on the topic if you would lượt thích to tướng borrow them.
 5. I have _______(few, a few, little) good friends. I’m not lonely.
 6. He has ____(few, a few, little) education. He can’t read or write, and he can hardly count.
 7. We’ve got ____(few, a few, little) time at the weekend. Would you lượt thích to tướng meet?
 8. She has ____(few, a few, little) self-confidence. She has a lot of trouble talking to tướng new people
 9. Julie gave us __________(a few, little, a little) apples from her garden. Shall we share them?
 10. There’s ____(few, a few, little) spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?
 11. We have only___ (a few, little, a little) time to tướng finish all of the reports by tomorrow.
 12. We have ____ (a few, little, a little) knowledge of market analysis.
 13. Oh no, we just have ____ (a few, little, a little) flour left, not enough for a cake.
 14. I enjoy my life here. I have ___ (a few, little, a little) friends and we meet quite often.
 15. The government has done ___ (a few, little, a little) or nothing to tướng help the poorest people in this country
 16. At the moment we are experiencing some cash flow problems because ___ (few, a few, little) money is coming in.
 17. We have ____ (a few, little, a little) knowledge of market analysis.
 18. ___ (few, a few, little) cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin.
 19. Unfortunately, ___ (few, a few, little) of the companies which we sent offers to tướng showed interest in our products.
 20. I had___ (few, a few, a little) problems with the printer in the office, but it’s been fixed now.
 21. As so___ (few, a few, little) members had turned up at the meeting, it was decided to tướng postpone it until further notice.
 22. We have to tướng spend up – there is very___ (few, a few, little) time to tướng finish the project. The deadline is next Wednesday.
 23. There is ___ (few, a few, a little) extra added to tướng your salary because you will benefit from the inner đô thị allowance.
 24. Last month was a good month for the company. We found ___ (few, a few, little) new customers and also increased our profit.
 25. The postman doesn’t often come here. We receive ______ (few, a few, little) letters. 
 26. The snow was getting quite deep. I had ______ (few, a few, a little) hope of getting home page that night.
 27. A: I’m having ______ (few, a few, a little) trouble fixing this shelf -> B: Oh, dear. Can I help you? 
 28. Ann is very busy these days. She has______(few, a few, little) miễn phí time.
 29. I strongly recommend investing in these shares because you will get a very good return after only ___ (few, a few, little) years.
 30. I shall be away for _____ (few, a few, little) days from tomorrow.
 31. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ______ (few, a few, little) ability.
 32. I could speak ______ (few, a few, little) words of Swedish, but I wasn’t very fluent.
 33. He isn’t very popular. He has ______(few, a few, little) friends.
 34. I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got______(few, a few, little, a little)patience.
 35. Most of the town is modern. There are______(few, a few, little) old buildings.
 36. We must be quick. We have______(few, a few, little, a little) time.
 37. Listen carefully, I’m going to tướng give you ______(few, a few, little, a little)advice.
 38. This is a very boring place to tướng live. There’s ______(few, a few, little, a little)to vì thế.
 39. Do you mind if I ask you______(few, a few, little, a little)questions?
 40. This town is not a very interesting place to tướng visit, ví ______(few, a few, little, a little) tourists come here.
 41. “Would you lượt thích milk in your coffee?” – “yes, please. ______(few, a few, little, a little)”