2 month là gì

I found out two months later that he cheated on mạ.

Bạn đang xem: 2 month là gì

Hai tuần sau, tôi vạc xuất hiện rằng anh tao tiếp tục phản bội tôi.

Nhưng không thực sự hai ngày sau tôi tiếp tục ăn năn hận.

The company had been established just two months before winning the tender.

Công ty này chỉ được lập đi ra hai tuần trước lúc nhập cuộc đấu thầu.

Hai năm ko nên là 1 trong những thời hạn cộc.”.

Khoảng hai năm sau thì anh ấy cưới cô.

Kết trái khoáy bên trên 2 năm ko được gật đầu đồng ý.

Khoảng 2 năm cho tới tầm dùng.

In two months, we have vĩ đại have everything ready for them.

Trong hai năm, tất cả chúng ta chắc chắn nên chuẩn chỉnh bị

chất lượng toàn bộ.

Seven of those deaths occurred in the final two months of năm trước.

Gần 1/2 vô số cơ xẩy ra vô hai tuần thời điểm cuối năm năm trước.

The girls were born on Oct. 11, more kêu ca two months premature.

Cô bé nhỏ sinh ra hôm 2/ 11, sớm rộng lớn dự con kiến hai tuần.

Hai năm sau, cô chạy nửa quãng lối marathon.

Xem thêm: bank slip là gì

Trong hai năm, toàn cỗ plan tiếp tục thay cho thay đổi.

It took nearly two months vĩ đại design and build this trang web.

Chị dành riêng ngay sát 2 năm nhằm design và thi công mái ấm này.

Hai ngày tiếp sau đó, từng chuyện tiếp tục đơn giản rộng lớn.

More kêu ca 600 civilians have been killed in the past two months alone.

Hơn 600 dân thông thường tiếp tục bỏ mạng chỉ riêng rẽ vô hai tuần mới đây.

Since past two months, i have not been vĩ đại a long trek.

Suốt hai ngày, tao ko xuống trở nên lâu một bước.

During the first two months of life, an infant looks….

Trong khoảng tầm 2 năm quãng đời đầu, bé nhỏ sơ sinh bị….

Nhưng sau 2 năm, bạn dạng design của ông được gật đầu đồng ý.

Two months later, we began our first patrols with them.

Hai năm tiếp sau đó, Cửa Hàng chúng tôi đã ký kết hiệp nghị thứ nhất với chúng ta.

Two months later, there was another board meeting.

Khoảng 2 năm, được không?”.

Two months later, her father passed away on Thanksgiving evening.

Xem thêm: ôm loss là gì

Hai ngày sau, bà tôi khuất đúng

vô tối Lễ Tạ ơn.